obr-2

Prof.Kratochvíl

Garantem našich kurzů je Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc. (*1932).
Nestor české psychoterapie a hypnoterapie, klinický psycholog v PN Kroměříž. Od roku 1970 pořádá každoročně týdenní kurzy hypnózy pro lékaře a klinické (příp. poradenské) psychology v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. Kvalitní informace nabízí monografie S. Kratochvíla „Klinická hypnóza“, která vyšla v roce 2009 v nakladatelství Grada ve 3. aktualizovaném vydání.. (1. vydání z roku 1990 získalo cenu předsednictva České lékařské společnosti.) V témže nakladatelství vyšla v roce 2011 výzkumně zaměřená monografie „Experimentální hypnóza“. Zabývá se především psychoterapií, zejména neuróz, hypnózou a sexuální terapií. Zasloužil se na počátku 70. let o otevření psychoterapeutického oddělení, které navázalo na tradici středočeské lobečské komunity (18b, podle čísla oddělení v kroměřížské léčebně). Komunitní systém s využitím psychodramatu a psychogymnastiky byl určitým ostrovem svobody v tehdejším bolševickém Československu. Umožnil stáž celé řadě psychologů, ovšem v roli pacientů, tedy “ na vlastní kůži.“ Kroměřížská komunita se věnovala především léčení neurotických poruch. Přednáší na MU a UP, věnuje se publikační činnosti. V roce 2002 mu byla olomouckou univerzitou udělena Cena Františka Palackého za celoživotní dílo v oblasti klinické psychologie.