Konference 2014

Konference úspěšně proběhla 20.6.2014 s účastí 62 účastníků a 10 přednášejících.Malou ukázku z konference si můžete prohlédnout zde.Kompletní dokumentaci všech přednášek a kazuistik si můžete objednat za 250Kč při osobním předání v Praze (300Kč s poštovným), zasíláme do 14-ti dnů od objednání a uhrazení na účet 2022/5500 Raiffeisenbank. 

1.KONFERENCE :
„Autogenní trénink – cesta relaxace a imaginace“

Srdečně Vás zveme na 1. česko-slovenskou konferenci

„Autogenní trénink – cesta relaxace a imaginace“

konanou u příležitosti 130. Výročí narození J. H. Schultze

dne 20.června 2014 v Praze.
Cílem konference je připomenout kvalitní evropskou relaxační a seberozvojovou techniku – Autogenní trénink. Rádi bychom vytvořili prostor pro výměnu zkušeností a diskusi v oblasti relaxací a imaginací.
Hlavní přednáška: Autohypnóza a autogenní trénink
Hlavní přednášející: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl CSc.

Konferenci připravila Pracovní skupina pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu ČLS JEP.

Partneři konference:
SuperSaaS – rezervační systém pro Váš web

nakladatelství Portál (níže najdete seznam knih, které budou k dispozici na konferenci)

časopis Psychiatrie pro praxi nakladatelství Solen

Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK, více na www.cmisk.cz)