Profily lektorů

Profily lektorů
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová (1975)
Po studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstalační výcvik, Supervizní skupina ČIS, Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto). Aktuálně ve výcviku KIP a Supervizním výcviku. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na závislosti a léčbu traumatu. AT se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit.

Mgr. Šárka Bezvodová (1956)
Absolvent dvouoborového studia pedagogika-psychologie a jednooborové psychologie. Atestovaný klinický psycholog s mnohaletými zkušenostmi v psychoterapii a hypnoterapii. Absolventka sebezkušenostního výcviku SUR, výcviku Hypnóza I.-II. a International European Drug Abusm Treatment Training Projekt – University of California. Autorka a lektorka dlouhodobého projektu „Relaxační a imaginativní techniky“. Dlouholetá lektorka sebezkušenostního výcviku SUR. Má zkušenost se supervizí v protidrogové komunitě. Na soukromé psychosomatické klinice vedla neurotické oddělení a denní stacionář. Má dlouholetou zkušenost s terapií a diagnostikou závislostí. Vedla kurzy zaměřené na zvládání stresu v psychicky náročných profesích (např. Řízení letového provozu). V současné době provozuje soukromou ordinaci. Zaměřuje se na psychické poruchy neurotického okruhu, psychosomatiku a poruchy osobnosti. V psychoterapii pracuje běžně s relaxačními technikami a hypnózou.


PhDr. Karel Gawlik (1937)

atestace z klinické psychologie 1984, specializační průprava z psychoterapie 1998 výcvik v hypnóze a AT Kroměříž 1972 I, 1974 II, 1984 III., aktivně působil i jako lektor. Kromě hypnózy a autogennímu tréninku se v rámci psychoterapie věnuje muzikoterapii. V klinické praxi se věnuje psychodiagnostice i psychoterapii dospělých se zaměřením na psychosomatiku.

PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (1977)
Vysokoškolský učitel (FF MU) s privátní terapeutickou praxí (Brno, Bystřice pod Hostýnem). Od roku 2012 vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Absolvent psychoterapeutického výcviku INTEGRA IV. a výcviku v hypnoterapii I. a II. stupně (prof. Kratochvíl). Supervidován v kontextu práce s imaginací (dr. Zezulka) a neurorehabilitace (dr. Gaál). Autogenní trénink (spolu s dalšími relaxačními, imaginativními či koncentrativními postupy a technikami) využívá v psychologické/terapeutické praxi, při vysokoškolské výuce i v rámci dalších lektorských/seberozvojových aktivit (např. v práci s kreativitou – Master of Creativity and Innovation, DTO CZ).

MUDr. Zdeněk Kaplan Ph.D. (1973)
během studií medicíny na LF MU v Brně se aktivně věnoval autogennímu tréninku pod vedením prof. Bouchala, po promoci na LF medicínské odborné vzdělání završil I. (1999) a II. (2004) atestací v oboru chirurgie, dále doktorandskou disertační zkouškou v oboru onkologie (2005). Paralelně rozvíjí vzdělání v hypnóze – výcvik Hypnóza I.(2011) a Hypnóza II. (2012).
V klinické praxi se kromě všeobecné chirurgie a onkologie věnuje hypnoterapii v chirurgii a při onemocnění kožních, a dále léčbě méně obvyklých tělesných i psychických potíží, které nespadají do standardních léčebných kategorií.

Všichni terapeuté pracují pod supervizí a dodržují etický kodex.