O nás

Kdo jsme? Autentičtí pokračovatelé Schultzovy metody autogenní trénink

V rámci Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP vznikla na jaře 2013 Pracovní skupina pro autogenní trénink. Garantem se stal Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl. Skupina je složena z klinických psychologů a lékaře (Mgr. Šárka Bezvodová, PhDr. Karel Gawlik, PhDr. Pavel Humpolíček, PhD., MUDr. Zdeněk Kaplan, Mgr. Lenka Procházková a Mgr. et Mgr. Veronika Víchová). Hlavním cílem je osvěta v rámci tradiční evropské relaxační metody „Autogenního tréninku“ dle J. H Schultze. Od ledna 2014 nabízíme kurzy Autogenního tréninku (schválené AKP a ČAS) od základního stupně přes vyšší stupeň až k návazným relaxačním technikám a imaginacím. Pro absolventy je pak určen kurz Autogenní trénink- práce s klientem. Pro lékaře a psychology pak kurz lektorský.
U příležitosti 130. Výročí narození J.H. Schultze se 20.6.2014 konala konference věnovaná Autogennímu tréninku a relaxačním metodám s názvem: „Autogenní trénink- cesta relaxace a imaginace“.

Jedinečnost kurzů autogenního tréninku (AT)
Preference autosugestivního způsobu nácviku AT dle Schultze(samostatný nácvik v mezidobí s metodickým vedením lektorů)
Skupinová hypnóza usnadní a urychlí nácvik a osvojení AT
Skupinový „sharing“ podporuje efekt nácviku
Odbornost je zaručena dlouholetými klinickými zkušenostmi lektorek a lektorů s hypnózou a autohypnózou a garancí výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP.

<

Napsat komentář