Jedinečnost kurzů

Jedinečnost kurzů autogenního tréninku (AT)
Preference autosugestivního způsobu nácviku AT dle Schultze (samostatný nácvik v mezidobí s metodickým vedením lektorů)
Skupinová hypnóza usnadní a urychlí nácvik a osvojení AT (pozn. skupinová hypnóza je zcela dobrovolná a nepovinná součást kurzu, koná se na závěr každého dne a na místě se můžete rozhodnout, zda ji chcete využít k prohloubení nácviku)
Skupinový „sharing“ podporuje efekt nácviku
Odbornost je zaručena dlouholetými klinickými zkušenostmi lektorek s hypnózu a autohypnózou a garancí výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP.