Podmínky účasti

Organizátory akcí je zapsaný spolek EXEDRA CZ. Registrací na akce souhlasíte s tím, aby vaše údaje poskytnuté v rámci registrace vedli organizátoři akce v automatizované databázi účastníků. Na tyto údaje se vztahuje ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Na vaši žádost budou údaje z databáze vyřazeny.
Zároveň dokončením registrace poskytujete organizátorům právo pořizovat na akcích fotografie, audio i videozáznamy. Ty mohou být zveřejněny na Facebooku, dalších sociálních sítích a na webových stránkách organizátorů, či prostřednictvím třetích stran. Vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním těchto fotografií, audio i videozáznamů, a to i s těmi, na kterých jste zachyceni.
Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že storno vaší registrace je možné v plné výši nejpozději do data a hodiny uvedených na webové stránce akce a/nebo na pozvánce na akci a v e-mailu potvrzujícím vaši účast. V případě storna vaší účasti po tomto termínu se zavazujete uhradit účastnický poplatek v plné výši. Storno týden před akcí 50%, 2 dny před akcí 75% a v den akce 100%. V odůvodněných případech je možné řešit po dohodě s organizací změnou termínu.