Pro koho?

obr-3
Pořádáme kurzy pro odborníky i veřejnost. Cílem kurzů je osvojení si nebo prohloubení autogenního tréninku (AT).
Kurzy jsou určené: lékařům, psychologům, psychoterapeutům, zdravotním sestrám, učitelům, sociálním pracovníkům i zájemcům o osobní rozvoj nebo léčbu sebe sama. Kurzy zahrnují teorii, metodiku a sebezkušenost ve skupině. Volitelná možnost zažití závěrečné skupinové hypnózy na podporu a urychlení nácviku AT. Pracujeme v malých skupinách do 12/14-ti účastníků, na nácvik vždy půlených. Kurzy jsou schválené AKP, ČAA a ČAS. O absolvování obdržíte certifikát.