Veronika Dostálová

Veronika Dostálová
klinická psycholožka a psychoterapeutka

KBT nespavosti – osvědčený model a nové trendy

Anotace: Metoda kognitivně-behaviorální terapie je v léčbě nespavosti metodou 1. volby doporučovanou odbornými lékařskými společnostmi. Jak terapie vypadá a jaká jsou její specifika v individuálním a skupinovém modelu? Jaké jsou dlouhodobě funkční mechanismy KBT nespavosti, co je považováno za „přežitek“ a jaké jsou nové trendy v daném přístupu? Příspěvek stručně představí KB strategie v léčbě nespavosti v klinickém prostředí. Popíše základní principy zvyšování efektivity spánku pomocí spánkového kalendáře, práci s myšlenkami a v neposlední řadě náležitosti relaxačních technik u lidí trpících nespavostí.