Literatura

Alman, B.A., Lambrou,P.: Autohypnóza. Pragma, Praha 1992.
Becker, U.: Slovník symbolů. Portál, Praha 2002.
Caprio, F., Berger, J. R.: Pomoc autohypnózou. Portál, Praha 2000.
Cungi, Ch., Limusin, S.: Relaxace v každodenním životě. Portál, Praha 2005.
Damon, C.: Tajemství hypnózy a sugesce. EKO-Konzult. Břeclav 2004.
Fricker, J.,Butler, J.: Tajemství hypnoterapie. Svojtka a Co., Praha 2006.
Geist, B.: Vzdorujeme stresu. Road, Praha 1992.
Hašto, J.: Autogenní trénink, TRITON, Praha 2004.
Hašto, J.: Autogénny tréning, Vydavatelstvo F, Trenčín 2013.
Hoffmann, B.: Handbuch Autogenes Training, DTV (Deutsche Tachenbuch Verlag), 2009.
Horvai, I.: Spánek, sny, sugesce a hypnóza. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1968.
Hoskovec, J., Hoskovcová,S.: Psychologie hypnózy a sugesce. Portál, Praha 1998.
Kastová, V.: Dynamika symbolů. Portál, Praha 2000.
Kastová, V.: Imaginace jako prostor setkání s nevědomín. Portál, Praha 1999.
Kate Middleton: Stres, Ikar 2012.
Kratochvíl, S.: Experimentální hypnóza. Grada, Praha, 3.vyd., 2011.
Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza. Grada, Praha 2009.
Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie. Portál, Praha 2012.
Langen. D.: Sprievodca hypnózou v medicíně.Vydavatelstvo F, Trenčín 2008.
Lecron, L.M.: Autohypnóza. Votobia, Olomouc 1997.
Leuner, H.: Katatymně imaginativní psychoterapie. Portál, Praha 2007.
Machač, M., Machačová, H.: Rezervy výkonnosti. Karolinum, Praha 1991.
McKenna, P.: Svět hypnózy. Columbus, Praha 1995.
Meinhold, W.J.: Velká priručka hypnozy (teoria a prax hypnozy a samohypnozy). Fontana, 1992.
Míček, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1976.
Mihulová, M., Svoboda, M.: Jóga a sebepoznání. Santal, Praha 1992.
Nešpor, K.: Uvolněně a s přehledem. Grada. Praha 1998.
Novotný, P.: Tajemství hypnózy. Dialog, Liberec 2004.
Polášek, M.: Joga. Šport, Bratislava 1990.
Poněšický, J.: Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Triton, 2002.
Poněšický, J.: Zásady prevence psychosomatických onemocnění. Triton, 2011.
Reddemann, L.: Léčivá síla imaginace. Portál, Praha 2009.
Seifert, A.L.,Seifert,P.,Amidy, P.: Aktivní imaginace. Portál, Praha 2005.
Sheehan, E.: Autohypnóza. Pragma, Praha 1999.
Shultz, J.H.: Autogenní tréning. Zdravotnické nakladatelství, Praha 1969.
Simonton, O. C.,Matthews-Simonton, S.,Creighton, J. L.: Návrat ke zdraví. Plot, Praha 2011.
Tepperwein, K.: Učebnice praktické autohypnózy. Fontána, Olomouc 2009.
Tepperwein, K.: Vyšší škola hypnózy. Noxi, Bratislava 2005.
Vinay Joshi: Stres a zdraví.Portál 2007.
Vojáček, K.: Autogenní trénink. Avicenum, Praha 1998.
Wilson, P.: Základní kniha relaxačních technik. Votobia, Olomouc 1997.
Zíka, J.: Hypnóza není spánek. Nakladatelství PhDr. Jiří Zíka, Plzeň 1992.