Tisková zpráva 2

Tisková zpráva „Autogenní trénink- stará a nová cesta“
Konference o relaxaci, která pomáhá
V Praze, 20.dubna 2016
Pracovní skupina pro autogenní trénink (Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP) společně s občanským sdružením EXEDRA CZ o.s. pořádá 2. československou konferenci „Autogenní trénink- stará a nová cesta“ dne 22.4.2016 v Akademickém klubu 1.LF UK (Faustův dům) na Karlově náměstí v Praze 2.
„Od roku 2013 se v rámci výboru Sekce pro hypnózu zaměřujeme na osvětu ohledně metody autogenního tréninku. Pracovní skupina pro autogenní trénink se věnuje vědě, výzkumu i pořádání kurzů. Hlavní aktivitou pro rok 2016 je určitě 90.let od představení metody odborné veřejnosti. Autor Johannes Heinrich Schultz (20.6.1884 –19. 9.1970) byl německý neurolog a psychiatr a svoji metodu představil před 88 lety na psychoterapeutickém kongresu. Byla opakovaně výzkumně prokázána jeho účinnost jak pro léčbu, tak pro seberozvoj, proto hovoříme o relaxaci, která funguje a pomáhá.“ uvádí klinická psycholožka Mgr. et Mgr. Veronika Víchová.
Autogenní trénink (AT) je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Relaxovaný stav při omezení zevních podnětů s pohroužením se do duševního klidu je zároveň vhodný pro autosugestivní ovlivnění, jehož účinky při častém opakování přesahují a umocňují dosah prosté relaxace. Hlavní přednášku přednese prof. Marcela Lippert Grűner, která se zaměří na neurorehabilitaci pacientů po CMP (cévní mozkové příhodě) a významu využití relaxace.
Partnerem konference je rezervační systém SuperSaaS , nakladatelství Portál, časopis Psychiatrie pro praxi nakladatelství Solen a Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK).
Konference stejně jako kurzy autogenního tréninku jsou přístupné nejen odborníkům z řad lékařů, psychologů, psychoterapeutů, adiktologů a sociálním pracovníkům, ale všem, kteří hledají pomoc při zvládání stresu, kteří hledají relaxaci, která funguje. Sebezkušenostní charakter kurzů nabídneme částečně i na konferenci v rámci kazuisticko-supervizního bloku a workshopu relaxačně- symbolické terapie. Na konferenci naváže víkendový úvod do relaxačně symbolické terapie.
V květnu se zájemci mohou těšit na novou knihu „Autogenní trénink a autogenní terapie.“
Pracovní skupina pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP ( Psychiatrické společnosti České Lékařské Společnosti J.E. Purkyně)
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, EXEDRA CZ o. s., Záhřebská 3, 120 00 Praha 2, Tel.: 603857158, email: veronika.vichova@gmail.com, atrenik@atrenik.cz Více na: www.atrenink.cz , www.autogennitrenink .cz, www.autogenniterapie.cz