J.H. Schultz


Autor AUTOGENNÍHO TRÉNINGU Johannes Heinrich Schultz se narodil roku 1884 v dolnosaském Göttingenu, kde jeho otec byl profesorem teologie. Studium medicíny zahájil ve švýcarském Lausanne a dokončil v rodném Göttingenu. Od začátku se věnoval neurologii a psychiatrii- doposud nejčastější kombinaci v německy mluvících oblastech. Od roku 1912 působil jako asistent na psychiatrické klinice v Jeně. V době prvé světové války byl vedoucím neurologického oddělení pro zranění hlavy. Pak převzal vedení vojenského sanatoria pro vojáky s duševními problémy a válečnými traumaty. Tam se věnoval cíleně hypnóze, při jejímž provádění spontánně zjistil, že řadu fenoménů lze vyvolat i bez hypnotického stavu. Pak v roce 1920 převzal jako šéflékař sanatorium Bílý jelen v Drážďanech. Tam vzniká systematická práce na jím nazývaném racionálním autosugestivním tréninku. Své poznatky zveřejnil na II. psychoterapeutickém kongresu, konaném ve dnech 24.- 30.dubna 1926 v Bad Nauheim. Od roku 1928 pak byla jeho metoda pojmenována oficiálně – Autogenní trénink.
Prvou knihu, stejně pojmenovanou vydal v roce 1932.  Po nástupu fašismu se zastavilo šíření jeho metody. Teprve po druhé světové válce v padesátých letech se tato technika dostala za hranice Německa a začala rychle šířit od roku 1953 dál. Knižně byl jeho AT vydán nejprve ve španělštině v r 1954, v roce 1958 vyšel francouzsky o rok později v angličtině. Do češtiny byl jeho AT přeložen a vydán poprvé v roce 1969 v Avicenu. Zcela originální je česká příručka MUDr Karla Vojáčka která byla vydána v na svou dobu neuvěřitelně vysokém nákladu také v Avicenu v počtu 30 tisíc výtisků v roce 1988. Další kniha věnovaná AT pak vyšla v roce 2004 v Tritonu. Tu napsal ji Jozef Hašto. Největšího rozšíření, dosáhl AT v Německu, kde jen tzv. Handbuch Autogenes Training jehož hlavním autorem byl lékař Bernt Hoffmann (od 1.vydání knihy v roce 1977 do roku 2009 kniha vyšla v neuvěřitelných 18.vydáních). V českých psychoterapeutických učebnicích popsal AT Stanislav Kratochvíl, nejpodrobněji v jeho Psychoterapii z roku 1976. Ten se také začal od roku 1970 věnovat výcviku na kursech hypnoterapeutů konaných každoročně v PL Kroměříž.

(výňatek z přednášky Dr. Karla Gawlika, s laskavým svolením zkrátila a upravila Mgr. V. Víchová)