Prof. Bouchal

Vzpomínka na prof. MUDr. Milana Bouchala, CSc. populizátora autogenního tréninku nejen u klientů, ale hlavně u studentů medicíny. prof. Bouchal