Katarina Hadasová

Katarina Hadasová
klinická psycholožka, lektorka výcviku RST

RST – Pecivál pro děti i dospělé
Jak může relaxace či pohádka pomoci s poruchami spánku?
Anotácia: Detská modifikácia relaxácie pre deti od 4 do 8 rokov využíva rozprávky, ktoré pomáhajú
deťom lepšie pochopiť jednotlivé pojmy v texte relaxácie. Samotný text relaxácie je rozpracovaný
pomocou rozprávky Popolvár, v ktorej hlavný hrdina rád oddychoval pri peci. Úlohou dieťaťa je vžiť sa
do role Popolvára a oddychovať, ako to menovaný hrdina robil. Cvičenia relaxácie sa nevyužívajú iba pri
odstraňovaní problémov dieťaťa, ale dajú sa využiť aj pri zaspávaní. Počas relaxácie dieťa sa upokojí,
skôr zaspí a má pokojný spánok.
Kľúčové slová: detská modifikácia relaxácie, Popolvár, rozprávky, spánok

https://www.relaxaciakosice.sk/vycvik-rst/