Tisková zpráva

Tisková zpráva „Autogenní trénink- cesta relaxace a imaginace“           

Konference o relaxaci, která funguje

V Praze, 20.května 2014

Pracovní skupina pro autogenní trénink (Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP) společně s občanským sdružením EXEDRA CZ o.s. pořádá 1. československou konferenci „Autogenní trénink- cesta relaxace a imaginace“ dne 20.6.2014 v Akademickém klubu 1.LF UK (Faustův dům) na Karlově náměstí v Praze 2.

V minulém roce 2013 jsme se v rámci výboru Sekce pro hypnózu rozhodli zaměřit na osvětu ohledně metody autogenního tréninku a vznikla Pracovní skupina pro autogenní trénink, která se věnuje vědě, výzkumu i pořádání kurzů. Hlavní aktivitou pro rok 2014 je určitě oslava 130. výročí narození autora metody. Johannes Heinrich Schultz (20.6.1884 –19. 9.1970) byl německý neurolog a psychiatr a svoji metodu představil před 88 lety na psychoterapeutickém kongresu. Byla opakovaně výzkumně prokázána jeho účinnost jak pro léčbu, tak pro seberozvoj, proto hovoříme o relaxaci, která funguje.“ uvádí klinická psycholožka Mgr. et Mgr. Veronika Víchová.

Autogenní trénink (AT) je evropskou, tradiční a nejrozšířenější tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva lze vůlí měnit, je zde dána možnost využití záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Relaxovaný stav při omezení zevních podnětů s pohroužením se do duševního klidu je zároveň vhodný pro autosugestivní ovlivnění, jehož účinky při častém opakování přesahují a umocňují dosah prosté relaxace. Vztah mezi hypnózou a autogenním tréninkem bude také tématem hlavní přednášky „Autohypnóza a autogenní trénink“ nestora české psychoterapie a hypnoterapie, Prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.

Partnerem konference je rezervační systém SuperSaaS , nakladatelství Portál, časopis Psychiatrie pro praxi nakladatelství Solen a Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK).

Konference stejně jako kurzy autogenního tréninku jsou přístupné nejen odborníkům z řad lékařů, psychologů, psychoterapeutů, adiktologů a sociálním pracovníkům, ale všem, kteří hledají pomoc při zvládání stresu, kteří hledají relaxaci, která funguje. Sebezkušenostní charakter kurzů nabídneme částečně i na konferenci v rámci kazuistického bloku a workshopu.

Pracovní skupina pro autogenní trénink Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP ( Psychiatrické společnosti České Lékařské Společnosti J.E. Purkyně)

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová, EXEDRA CZ o. s., Záhřebská 3, 120 00 Praha 2, Tel.: 603857158, email: veronika.vichova@gmail.com, atrenik@atrenik.cz                                                                  Více na: www.atrenink.cz , www.autogennitrenink .cz