Martin Dlabal

Martin Dlabal
klinický psycholog a vysokoškolský pedagog
Hypnotická relaxace
Zaměříme se na oblast relaxační hypnózy, autohypnózy a možností uvolnění jako podpory spánku.
Hypnotická relaxace je stav, který se ve svém účinku příliš neliší od prohloubené relaxace. Hypnotickou relaxaci navozujeme a následně zužitkováváme sugescemi, které jsou z pohledu subjektu příjemné a relaxační. Posluchači si budou moci během přednášky tento stav prožít.

relaxacni_hypnoza
Portál