Klikněte na Program konference zde:
Program
Hlavní přednáška:
Vliv mysli na úzdravu pohledem psychoonkologie a psychoimunologie

Ing. Martin Pospíchal

Česká onkologická společnost, Univerzita Karlova, Ústav aplikované psychologie ČR
Klíčová slova: psychoimunologie, psychoonkologie, stres, imunita, psychika
V rámci přednášky se zaměříme možný vliv psychiky na hluboké biologické procesy našeho těla. Věnovat se budeme především oblasti onkologických onemocnění. Z výzkumů posledních dvou desetiletí je čím dál zřetelnější souvislosti mezi prožíváním dlouhodobých trápení a starostí a ovlivněním progrese onkologického onemocnění. V rámci přednášky si ukážeme, jak může souviset tento proces s naším psychickým nastavením. Ukážeme si, jaké stavy mohou pomoci našemu tělu při uzdravování a teoreticky být jedním z faktorů, který brzdí šíření rakovinových buněk v našem těle.
Více na: https://www.linkos.cz/lide/phdr-ing-pospichal-martin/
3.konference o AT_2018

GDPR – ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) navazuje na současnou právní úpravu ochrany osobních údajů (směrnice EU 95/46/ES a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Cílem nové úpravy obsažené v GDPR je především sjednotit pravidla ochrany osobních údajů v rámci členských států EU a reagovat na aktuální trendy panující v oblasti zpracování osobních údajů, a tedy i stále se vyvíjející prostředky, které jsou ke zpracování osobních údajů využívány.
Rádi bychom Vás ujistili, že postupujeme v souladu se zákonem a nadále platí princip důvěrnosti. Neshromažďujeme žádné údaje navíc než ty, které nám sami poskytnete, využíváme pouze kontaktní udaje a pracujeme s tím jménem, které při přihlášení na kurzy uvedete (lze se také přihlásil pod pseudonymem). Žádné údaje jsme nikdy nepředávali, nepředáváme a nebudeme předávat třetí straně. Pokud máte jakékoliv dotazy a komentáře, prosím, kontaktujte nás. Také z důvodu nepřetěžování e-maily nebudeme rozesílat tuto informaci každému do e-mailové schránky, ani písemně, ale transparentně informujeme na webových stránkách, které jsou všem dostupné.
Děkujeme za pochopení.